Certyfikat IFS Cysterny Stando
  • Polski
  • English
  • Deutsch
  • Français

Szanowni Państwo,

niniejszym informujemy, że z dniem 1 września 2017 roku, firma Stando Logistics
Sp. z o.o. zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

Stando Logistics Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 1 lok. 104
42-216 Częstochowa

oraz Firma Transportowa STANDO Andrzej Stefanowski zmienia adres korespondencyjny z dotychczasowego na:

Firma Transportowa STANDO
Andrzej Stefanowski
ul. Jagiellońska 1 lok. 104
42-216 Częstochowa

Numery telefonów oraz adresy e-mail pozostają bez zmian.

Uprzejmie prosimy o uwzględnienie powyższej zmiany w kierowanych do nas dokumentach oraz wystawianych fakturach.